1. Skaffa ett A3-papper. Gärna signalgult.
2. Forma papperet till en strut. Tejpa.
3. Skriv DUM, lodrätt längst den delyta du vill kalla framsida.
4. Mössa på!

_(holy shit, it's ascii time again!)_____________________ | .---------. | | | | . . . | | | | / \ / \ / \ | | | | -> / \ -> / D \ -> / D \ | | | A 3 | / \ / U \ / U \ | | | | / \ / M \ / M \ | | | | `-------´ `-------´ +-------+ | | `---------´ |(·) (·)| | |_____________________________________o00o|__(_)__|o00o___| Steg 1. Steg 2. Steg 3. Steg 4.

Filip, den fegisen, vill inte ha rättmätig cred för denna ;-)